Coaching, Øreakupunktur, Reconnective Healing

Velkommen til
vennlighet.no

Jeg driver Øreakupunktur etter samme metode og hovedpunkter som flere kjente øreakupnktører i verden. Metoden går ut på å måle seg frem med et måleapparat der høye tall betyr ubalanse, lave tall balanse. Enkelt og systematisk finner man punkter i øret som trenger behandling. Ved å behandle kun disse, virker metoden meget effektivt mot stress, plager og lidelser. Jeg har også forbrenningste MG200 ved interesse.

Barn og pasienter som ikke liker nåler, får laser.

Øreakupunktur - Måle verdier - Biotron Data fra målinger analyseres - akupunktur

Ved interresse - ta kontakt:Hans M. Myhre

Hans M. Myhre
Ramnesveien 121, 3171 Sem
Tlf. 98 68 36 18
myhre@oreakupunktur.no