Coaching, Øreakupunktur, Reconnective Healing

Hva er Reconnective Healing?

De fleste av oss har blitt lært at healing er noe som angår vår fysiske kropp. At symptomer skal leges med kjemikalier eller kirurgi. Nå vet vi at dette synet er en begrensning, mer enn en løsning. Vi vet nå at vi er mer enn bare en fysisk kropp. Vi er ENERGI. Vi er kropp, psyke og sjel - og disse tre må være i balanse for at vi skal føle oss bra.

Reconnective Healing er unik. Det er en mye høyere form for healingenergier, eller frekvenser, enn vi noen gang tidligere har opplevet.

Reconnective Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon. Dette gjør at du vil kunne oppleve at enhver form for ubalanse du har i din kropp, enten den er fysisk, emosjonell, mental eller spirituell, vil bli erstattet av dyp avspenning som lar healingsprosessen finne sted.

Healing kan komme i mange former. Iblant øyeblikkelig og svært merkbart og tydelig. Iblant så "stille" at du ikke ser hva som har skjedd før etter flere uker eller måneder. I tillegg til at fysiske symptomer kan forsvinne kan healingen innta former som vi vanligvis ikke har forbundet med healing i det hele tatt. Det kan være oppløsning av frykt og traumer vi har båret på lenge. Eller at vi får større innsikt og klarhet angående et problem som preger vår tilværelse. Mange opplever at relasjoner forbedres, eller at ting plutselig faller på plass slik at vi oppdager muligheter vi tidligere ikke så. En annen opplevelse mange forteller om er at livet virker lysere og lettere, og at vi møter hver dag med en ny følelse av forventning.

«Hvis du er heldig kommer healingen i den formen du forventer. Hvis du er ekstra heldig , kommer den i en form du ikke engang har våget å drømme om. En form som universet har valgt spesielt for deg».
Dr. Eric Pearl

Reconnective Healing leger deg, ikke sykdommer eller symptomer. Dette innebærer at selv om jeg ikke kan gi noen form for garanti angående resultatet av healingen, er det heller ingen grunn til å forvente noen begrensninger i mulighetene for hva som kan helbredes og ikke. Hver enkelt klient får det de er mest tjent med, selv om hverken de selv eller jeg ofte på forhånd kan si hva dette er. Men det er uvanlig at man ikke føler en stor grad av forbedring i sin livskvalitet, og at NOE har skjedd som har forandret deg på en positiv måte.

Kilde: Line Beck

Ved interresse - ta kontakt:Hans M. Myhre

Hans M. Myhre
Ramnesveien 121, 3171 Sem
Tlf. 98 68 36 18
myhre@oreakupunktur.no